Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Lubinie


nr rachunku bankowego:
51 1750 0012 0000 0000 3461 5284


kod Swift Banku: RCBWPLPWXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL51 1750 0012 0000 0000 3461 5284